Svenska Schäferhundklubben

 

ORDFÖRANDE 

Lars-Göran Larsson

 019-24 30 76 + fax 070-63 86 696

 e-mal: observan@telia.com

   

Ombud, distr.ombud SBK
VICE ORDFÖRANDE

Hanse Ljungquist

019-20 27 11 070-21 62 516

e-mail: lena.ljungquist@telia.com

   

Utbild. (ansv.), utst. (ansv.)
SEKRETERARE

Ingrid Hansson 

0581-101 94  0581-131 80+fax 

 070-83 89 255  e-mail: rinjas.ingrid@swipnet.se

   

 
KASSÖR 

Magnus Lundgren 

 019-27 89 59 070-21 29 420 

 e-mail: muffmagnusror@gmail.com

   

 
LEDAMOT 

Mats Holmberg 

019-12 59 82 070-630 23 00

 e-mail: mats.holmberg@philips.com

  

Vice kassör, bruks.(ansv.)
SUPPLEANT 

Sofie Åkerberg 

 073-903 48 50 

 e-mail: sakerberg@hotmail.com

   

Vice sekr
SUPPLEANT 

Lowe Kanflod 

073-94 36 120

 e-mail: lowe_93_@hotmail.com

   

 
REVISORER

Bernt Eriksson

0581-406 45  070-69 48 957 

e-mail: bernt_erik@hotmail.com

   

 
REVISORER
Irena Bauer

   

 
REVISOR SUPPLEANT
Josefina Bremer 

Magnus Österdal

   

 
VALBEREDNING SAMMANKALLANDE

Desirée Björkman

e-mail:bjorkman.desiree@gmail.com

070-3818851   

Lena Slotts

  

 
VALBEREDNING SUPPLEANT
vakant