ORDFÖRANDE 
Lars-Göran Larsson
019-24 30 76 + fax
070-63 86 696
 e-mal: observan@telia.com
(Ombud, distr.ombud SBK)

VICE ORDFÖRANDE
Hanse Ljungquist
019-20 27 11
070-21 62 516
e-mail: lena.ljungquist@telia.com
(Utbild.ansvarig, utst.ansvarig.)

SEKRETERARE
Ingrid Hansson 0581-101 94 
0581-131 80 +fax
070-83 89 255 
e-mail: rinjas.ingrid@swipnet.se

KASSÖR 
Magnus Lundgren
019-27 89 59
070-21 29 420
e-mail: muffmagnusror@gmail.com

LEDAMOT 

Mats Holmberg 
019-12 59 82
070-630 23 00
e-mail: mats.holmberg@philips.com
(Vice kassör, bruks.ansvarig)

SUPPLEANT 
Sofie Åkerberg 
073-903 48 50
e-mail: sakerberg@hotmail.com
(Vice sekreterare)

SUPPLEANT 
Lowe Kanflod 
073-94 36 120
e-mail: lowe_93_@hotmail.com

REVISORER

Bernt Eriksson
0581-406 45 
070-69 48 957 
e-mail: bernt_erik@hotmail.com

REVISORER
Irena Bauer

REVISOR SUPPLEANT

Josefina Bremer 
Magnus Österdal

VALBEREDNING SAMMANKALLANDE

Desirée Björkman
e-mail:bjorkman.desiree@gmail.com
070-3818851   

Lena Slotts

VALBEREDNING SUPPLEANT

vakant